Hiến chế Tín lý về mạc khải của Thiên Chúa - Dei Verbum
Tác giả: Ủy ban Giáo lý Đức tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: UYB
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007679
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 40
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích