Tông huấn Evangelica Testificatio - Chứng tá Phúc âm
Tác giả: ĐGH. Phaolô VI
Ký hiệu tác giả: PHAO
Dịch giả: Học Viện Đa Minh
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007903
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 21
Số trang: 48
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu Tông huấn 3
Nhập đề 4
CHỨNG TÁ PHÚC ÂM GIỮA DÂN THIÊN CHÚA 4
1. Chứng tá Phúc âm 4
2. Công đồng 4
3. Truyền thống của Giáo hội 5
4. Lòng kính trọng và tình yêu mến 6
5. Canh tân 7
6. Sự phân định cần thiết 7
7. Giáo huấn của Công đồng về đời tu 8
I. NHỮNG HÌNH THỨC CỦA ĐỜI TU 10
8.  Đời sống chiêm niệm 10
9. Đời sống Tông đồ 11
10. Chiên niệm và hoạt động Tông đồ 11
11. Đoàn sủng của các Đấng Lập Dòng 12
12. Hình thức bên ngoài và lòng phấn khởi bên trong 12
II. NHỮNG CAM KẾT CHÍNH YẾU 13
13. Khiết tịnh tận hiến 13
14. Nguồn phong phú thiêng liêng 14
15. Hồng ân Thiên Chúa 15
16. Khó nghèo tận hiến 15
17. Tiếng kêu la của người nghèo 16
18. Năm phương thứ thức đáp lại tiếng kêu của người nghèo 16
19. Sử dụng của cải trần gian 17
20. Lao động 18
21. Chia sẻ huynh đệ 19
22. Đòi hỏi của Phúc âm 19
23. Vâng lời tận hiến 20
24. Tình huynh đệ theo Phúc âm và hy sinh 21
25. Quyền bính và tuân phục 21
26. Những hoàn cảnh mới của sự vâng lời 22
27. Tự do và tuân phục 23
28. Lương tâm và tuân phục 24
29. Thánh giá là bằng chứng của tình yêu lớn nhất 25
III. LỐI SỐNG 26
30. Lối sống phù hợp với ơn gọi 26
31. Chứng tá của nhân đức 26
32. CŨng cố con người nội tâm 27
33. Tầm quan trọng của khung cảnh sống 28
34. Kỷ luật sống để kết hiệp với Thiên Chúa 28
35. Tầm quan trọng của việc tĩnh tâm 29
36. Tầm quan trọng của quy lật 30
37. Đạo lý của đời sống 30
38. Kiến tạo con người mới 31
39. Thái độ đơn sơ niềm nở cỉa đời sống cộng đoàn 31
40. Những cộng đoàn nhỏ 32
41. Những cộng đoàn lớn 33
IV. VIỆC CANH TÂN VÀ TĂNG TRƯỞNG THIÊNG LIÊNG 33
42. Cầu nguyện để tìm lại khát vọng của Thiên Chúa 33
43. Cầu nguyện để sống mật thiết với Thiên Chúa 34
44. Cầu nguyện để khám phá Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử 34
45. Cầu nguyện và đời sống nội tâm 35
46. Thinh lặng 35
47. Đòi sống Phụng vụ, Thánh Thể và sự dâng hiến bản thân 36
48. Thánh Thể, trung tâm cộng đoàn và nguồn mạch sức sống 37
49. Cộng tác thiêng liêng với nhân loại 37
50. Tham gia vào sứ mạng của Giáo hội 38
LỜI NHẮN NHỦ CUỐI CÙNG 39
51. Tiến tới một cuộc đổi mới đời tu trì cachs đích xác 39
52. Cấn phải có chứng tá Phúc âm trong thế giới ngày nay 39
53. Chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa 40
54. Đơn sơ như trẻ thơ 40
55. Ảnh hưởng sung mãn của niềm vui chúng con 42
56. Cầu nguyện cùng Mẹ Maria 43