Tìm hiểu sắc lệnh Truyền giáo (Ad Gentes)
Tác giả: ĐGH. Phaolô VI
Ký hiệu tác giả: PHAO
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0005007
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 32
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0006735
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 32
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích