Tông thư Mane Nobiscum Domine - Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007904
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 60000
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tóm lược Tông thư Mane Nobiscum Domine 3
Dẫn nhập 8
I. Tiếp bước công đồng và năm toàn xá 11
II. Thánh Thể là mầu nhiệm ánh sáng 16
III. Thánh Thể là nguồn mạch và biểu lộ tình hiệp thông 23
IV. Thánh Thể là nguyên lý và sự phóng của sứ vụ 27
Vài cảm nhận sau khi đọc Tông thư 37