Thông điệp Ecclesia de Eucharistia - Hội thánh từ Thánh Thể
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0004193
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 92
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Dẫn nhập 1
2. Thông điệp ECCLESIA DE EUCHARISTIA 5
3. Chương 1: Mầu nhiệm Đức tin 17
4. Chương 2: Bí tích Thánh Thể xây dựng Hội thánh 29
5. Chương 3: Đặc tính Tông truyền của Bí tích Thánh Thể và của Hội thánh 35
6. Chương 4: Thánh Thể và sự hiệp thông của Hội thánh 43
7. Chương 5: Phẩm giá của việc cử hành Thánh Thể 55
8. Chương 6: Tại trường học của Đức Maria "Người phụ nữ của Thánh Thể" 64
9. Dư luận tại Thụy Sĩ về thông điệp " ECCLESIA DE EUCHARISTIA" 84
10. Đức Tổng giám mục Angelo Amato giải thích về thông điệp " ECCLESIA DE EUCHARISTIA" 88