Tông huấn Gaudete et exsultate - Hãy vui mừng hoan hỷ
Phụ đề: Về ơn gọi nên thánh trong thế giới hôm nay
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Lm. Đa Minh Trần Tiến Thiệu, O.Cist
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008197
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 106
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008950
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 123
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Lời mời gọi nên thánh 6
Chương II: Hai kẻ thù tinh xảo của sự thánh thiện 21
Chương III: Trong ánh sáng của vị thầy 36
Chương IV: Một số nét đặc trưng của sự thánh thiện trong thế giới ngày nay 58
Chương V: Chiến đấu, tỉnh thức và biện phân 82