Giáo hội chia sẻ niềm tin
Phụ đề: Sắc lệnh về Tông đồ giáo dân. Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo hội
Tác giả: ĐGH. Phaolô VI
Ký hiệu tác giả: PHAO
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0006193
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 20
Số trang: 612
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích