Huấn thị Bí tích Cứu độ - Redemptionis Sacramentum
Phụ đề: Một số điều phải tuân thủ hay phải xa lánh liên quan đến phép Thánh Thể chí thánh
Tác giả: Bộ Phụng Tự và kỷ luật Bí tích
Ký hiệu tác giả: BO-P
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0006661
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 92
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0007709
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 92
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích