Thông điệp Mẹ Đấng cứu thế - Redemptoris Mater
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0001510
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 21
Số trang: 74
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0001526
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 21
Số trang: 74
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004236
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 335MC0007018
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề (các số 01- 06) 7
I. Đức Maria trong huyền nhiệm Đức Kitô 16
II. Thân mẫu Thiên Chúa trong lòng Giáo hội 54
III. Vai trò trung gian làm mẹ của Đức Maria 81
Kết luận (các số 51 - 52) 110