Tông huấn Familiaris Consortio - Về những bổn phận của gia đình Kitô hữu
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
Dịch giả: Lm. Agustino Nguyễn Văn Dụ
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 8

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002015
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 290
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003505
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 335MC0003506
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003507
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003508
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003509
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003510
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004019
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 3
Lời giới thiệu 5
DẪN NHẬP vào Tông huấn Familiaris Consortio 9
I. THÀNH QuẢ CỦA THĐGM 1980 10
1. Tiếp nối công việc của THĐ 11
2. Sự đóng góp của các Giáo hội địa phương 12
3. Giáo Huấn mang tính chất tập đoàn của Giáo Hội 14
II. NỘI DUNG CỦA TÔNG HUẤN 15
1. Một hoàn cảnh lịch sử cần được nhận thức dưới ánh sáng của Tin mừng 16
2. "Sự thật" về hôn nhân và gia đinh 17
3. "Sự thật" cần trở nên "lịch sử" 19
4. Hoạt động mục vụ của Giáo Hội 21
III. NHỮNG ĐiỂM "MỚI MẺ" CỦA TÔNG HUẤN 22
1. Điều mới mẻ chính là Đức Ki-tô 23
2. Chú ý đến gia đình như là gia đình từ bản chất 26
3. Ý định của Thiên Chúa về gia đình 28
4.Thăng tiến phẩm giá về ơn gọi của mỗi người 31
IV. ĐẶC TÍNH HiỆP NHẤT HÀI HÒA GiỮA MỌI KHÍA CẠNH CỦA GIA ĐÌNH 33
1. Tương quan giữa những giá trị và những đòi hỏi 34
2. Trật tự cứu độ duy nhất 38
3. Tình yêu duy nhất và không thể phân ly đối với sự thật và đối với con người 40
V. XÂY DỰNG MỘT NỀN NHÂN BẢN CHÂN THỰC VỀ GIA ĐÌNH 43
1. Mục vụ gia đình của Giáo hội như một đề nghị về văn hóa 43
2. Một hồng ân và một trách nhiệm đối với mọi người 46
3. "Tương lai của Giáo hội sẽ đến ngang qua gia đình" 48
TÔNG HUẤN Familiaris Consortio - NHẬP ĐỀ 51
Giáo hội phục vụ các gia đình 51
THĐGM 1980 tiếp nối các khóa trước 52
Hôn nhân và gia đình là một điều thiện hảo quý giá 53
PHẦN I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI NƠI GIA ĐÌNH NGÀY NAY 54
Cần phải nhận biết hiện tình 55
Nhận định theo Tin Mừng 57
Hoàn cảnh của gia đình trong thế giới ngày nay 58
Hoàn cảnh ấy ảnh hưởng gì trên lương tâm các tín hữu? 59
Thời đại chúng ta cần sự khôn ngoan 60
Tiệm tiến và hoán cải 61
Hội nhập văn hóa 62
PHẦN II: Ý ĐỊNH CỦA THIÊN CHÚA VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 62
Con người, hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu 62
Hôn nhân và sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người 64
Đức Giêsu Ki-tô hôn phu của Giáo Hội và Bí tích Hôn Nhân 65
Con cái, ơn huệ rất quý báu của hôn nhân 67
Gia đình, cộng đoàn hiệp thông những ngôi vị 68
Hôn nhân và trinh khiết 69
PHẦN III: NHỮNG BỔN PHẬN CỦA GIA ĐÌNH KI-TÔ HỮU 71
Hỡi gia đình, hãy trở nên đúng với phẩm chất của mình 71
I. ĐÀO TẠO MỘT CỘNG ĐỒNG CÁC NGÔI VỊ 72
Tình yêu, nguồn mạnh và sức mạnh của sự hiệp thông 72
Sự hiệp thông vợ chồng là sự hiệp nhất không thể phân ly 73
Một sự hiệp thông bất khả phân ly 74
Sự hiệp thông mở rộng của gia đình 76
Những quyền lợi và vai trò của người phụ nữ 78
Người phụ nữ và xã hội 80
Những điều xúc phạm đến phẩm giá phụ nữ 82
Người nam là chồng và là cha 82
Những quyền lợi của đưa con 84
Những người già cả trong gia đình 85
II. PHỤC VỤ CHO SỰ SỐNG 86