Huấn thị cải tổ mục vụ cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sứ vụ loan báo Tin mừng
Tác giả: Bộ Giáo Sĩ
Ký hiệu tác giả: BO-S
Dịch giả: Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn, Nhóm dịch thuật HĐGMVN
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008288
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 18
Số trang: 107
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008289
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 18
Số trang: 107
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 3
I. Hoán cải mục vụ 4
II. Giáo xứ trong hoàn cảnh hiện nay 8
III. Giá trị của giáo xứ ngày nay 11
IV.Truyên giáo: Kim chỉ nam để canh tân 14
V. "Một cộng đoàn của các cộng đoàn": một giáo xứ bảo bọc, Phúc-âm-hóa và quan tâm đến người nghèo 22
VI.Từ hoán cải con người đến cải tổ cơ cấu 28
VII.Giáo xứ và các cơ sở khác trong giáo phận 36
VII.a. Tiến hành thiết lập một cụm giáo xứ như thế nào?  
VII.b. Giáo hạt 43
VII.c. Đơn vị mục vụ 44
VII.d. Khu vực mục vụ  
VIII. Các hình thức thông thường và ngoại thường khi ủy thác việc chăm sóc mục vụ cộng đoàn giáo xứ 48
VIII. a. Cha sở 51
VIII.b. Quản nhiệm giáo xứ 56
VIII.c. ủy thác mục vụ cách liên đới 57
VIII.d. Cha phó 59
VlII.e.Phó tế. 59
VIII. f. Những người nam, nữ sống đời thánh hiến... 64
VllI.g.Giáo dân 65
VIII.h. Các hình thức khác của ủy nhiệm mục vụ 67
IX. Các trách vụ và thừa tác vụ trong giáo xứ 70
X. Các tổ chức đồng trách nhiệm trong Hội thánh, 76
X.a. Hội đồng kinh tể của giáo xứ. 76
X.b. Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. 80
X.c. Các hình thức đòng trách nhiệm khác trong việc chăm sóc mục vụ 86
XI. Khoản dâng cúng cho việc cử hành các bí tích...  87
Kết luận 90