Thông điệp Thánh Thể - Ecclesia De Eu Charistia
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0004093
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 85
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005018
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 19
Số trang: 71
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0006241
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 85
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu Giáo hội từ Thánh Thể  5
Suối nguồn và đỉnh cao 9
Thiết lập Bí tích Thánh Thể 10
Cuộc khổ nạn 11
Tính trung tâm của bí tích Thánh Thể 13
Giáo huấn của Giáo hội 14
CHƯƠNG I: MẦU NHIỆM ĐỨC TIN
Bị nộp vì chúng ta 17
Cùng một hy tế 18
Phục Sinh 19
Thần học về sự hiện diện thật sự 21
Hiệp nhất và chân Lý 22
Thánh Thần và trời cao 23
Biến đổi trái đất 25
CHƯƠNG II: THÁNH THỂ XÂY DỰNG GIÁO HỘI
Sự tăng trưởng và hiệp nhất của Giáo hội 27
Sức mạnh hiệp nhất   28
Nỗi khao khát của con người  29
Chầu Thánh Thể   30
CHƯƠNG III: TÍNH TÔNG TRUYỀN CỦA THÁNH THỂ VÀ CỦA GIÁO HỘI
Tông truyền   32
Sự cần thiết của chức Linh mục thừa tác 33
Trung tâm của đời sống Linh mục   35
Trung tâm của Thừa tác vụ Linh mục   36
Các giáo xứ không có linh mục   37
CHƯƠNG IV: THÁNH THỂ VÀ HIỆP THÔNG GIÁO HỘI
Thúc đẩy hiệp thông   39
Sự cần thiết của mối Hiệp thông trọn vẹn  40
Sự cần thiết của Bí tích Hoà Giải   41
Sự cần thiết của những mối dây hữu hình 43 43
Kết hợp với toàn thể Giáo Hội   44
Những quy tắc phải giữ   45
Những quy tắc cho hoạt động đại kết   46
Những trường hợp đặc biệt: Thánh Thể cho các tín hữu thuộc các Giáo Hội khác  48
CHƯƠNG V: SỰ CAO TRỌNG CỦA CỬ HÀNH THÁNH THỂ
Sự chuẩn bị trong Kinh Thánh  50
Sự chuẩn bị cần thiết của chúng ta   51
Thánh nhạc và thánh nghệ   52
Kiến trúc  53
Các Giáo Hội trẻ   54
Những quy tắc cần tuân giữ   56
CHƯƠNG VI: HỌC VỚI MẸ MARIA, "NGƯỜI NỮ CỦA THÁNH THỂ" 
Đức Maria trong Kinh Thánh  58
Bằng chính Máu Thịt của Mẹ  59
Lời dạy dỗ của Mẹ María 61
Kinh ngợi khen (Magnificat) 62
Kết luận 63