Thông điệp Ut Unum Sint - Để tất cả nên một
Phụ đề: Về việc dấn thân đại kết
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
Dịch giả: Giuse Phan Văn Phi, O.Cist
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008846
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 343
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích