Thông điệp Mense Maio - Về việc cầu nguyện trong tháng năm cho sự duy trì nền hoà bình
Tác giả: ĐGH. Phaolô VI
Ký hiệu tác giả: PHAO
Dịch giả: Lm. Fx. Trần Kim Ngọc, OP
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007902
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 21
Số trang: 11
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Nhu cầu của Công đồng 5
II. Hòa bình đang bị đe dọa 6
III. Hòa bình: Quà tặng từ Thiên Chúa 8