Thông điệp Ánh sáng Đức Tin
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007034
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 171
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích