Tông huấn Redemotoris Custos - Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
Dịch giả: Lm. Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008339
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 57
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008340
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 57
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 5
I. Bối cảnh của Tin mừng 8
II. Người được ký thác mầu nhiệm Thiên Chúa 13
III. Người công chính - vị phu quân 33
IV. Lao động, một cách diễn tả tình yêu 41
V. Tính ưu việt của đời sống nội tâm 44
Vi. Đấng bảo trợ Hội thánh ngày nay 48