Thông điệp Fratelli Tutti - Về tình huynh đệ và tình thân hữu xã hội
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008271
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 335MC0008701
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Không biên giới 10
CHƯƠNG I: MÂY ĐEN PHỦ TRÙM MỘT THỂ GIỚI ĐÓNG KÍN  
Những giấc mơ vỡ vụn 15
Sự kết thúc của ỷ thức lịch sủ 18
Thiếu một kế hoạch cho mọi người  20
Một thế giới “vứt bó” 21
Các quyền của con người không đủ phổ quát 24
Xung đột và sợ hãi 26
Toàn cầu hóa và tiến bộ mà không có một hướng đi chung 29
Nhũng đại dịch và những tai ương khác trong lịch sử 31
Không thấy nhân phẩm ở các vùng biên giới 35
Ảo tuởng của truyền thông 38
Sự hung hăng trơ trẽn 40
Thông tin mà không có sự khôn ngoan 41
Những hinh thúc phục tùng và tự coi thường mình 44
Hy vọng 45
CHƯƠNG II: MỘT KHÁCH LẠ TRÊN ĐƯỜNG  
Bối cánh 50
Bi bỏ bên đường 54
Mộc câu chuyện không ngừng được kể lại 58
Các nhản vật của câu chuyện 60
Bát đáu lại 64
Người láng giềng không biên giới 67
Tiếng kêu van của người khách lạ 69
CHƯƠNG III: HÌNH DUNG VÀ KIẾN TẠO MỘT THẾ GIỚI MỚI  
Vượt qua chính mình 73
Giá tri độc đáo của yêu thương. 75
Một tình yêu ngày càng mở rộng 77
Những xã hội mớ ra hội nhập mọi người 78
Những cách hiểu không phù hợp về tình yêu phố quát 80
Vượt qua một thế giới “liên kết cục bộ” 81
Tự do, bình đẳng và huynh đệ 83
Một tình yêu phố quát thăng tiến các nhân vị 84
Cổ võ sự thiện luân lý 88
Giá trị của liên đới 89
Nhìn lại vai trò xã hội của tài sản 92
Các quyền không giới hạn 94
Quyên của các dân tộc 96
CHƯƠNG IV: MỘT TRÁI TIM MỞ RA CHO TOÀN THẾ GIỚI  
Các biên giới và các giới hạn của chúng 100
Những quà tặng cho nhau 103
Một sự trao đổi đây hoa trái 106
Tình thân vô vụ lợi mở ra với người khác 107
Địa phương và phổ quát 109
Bản sắc địa phương 110
Một chân trời phổ quát 113
Bắt đầu với chính vùng của mình 116
CHƯƠNG V: MỘT THỨ CHÍNH TRỊ TỐT HƠN  
Những hình thức của chủ nghĩa tân túy và chủ nghĩa tự do 119
Dân chúng và dân túy 120
Lợi ích và giới hạn của những cách tiếp cận mang tính tự do chủ nghĩa 125
Sức mạnh quốc tế 131
Bác ái có tính chinh trị và xã hội 135
Loại chính trị mà chúng ta cần 136
Đức ái chính trị 138
Đức ái hữu hiệu 140
Thực thi đức ái chinh trị 142
Những hy sinh xuất phát từ đức ái 143
Một đức ái hội nhập và liên kết 146
Khả năng sinh sản quan trọng hơn kết quả  147
CHƯƠNG VI: ĐỐI THOẠI VÀ TÍNH THÂN HỮU TRONG XÃ HỘI  
Đối thoại xã hội cho một nền văn hóa mới 153
Cùng nhau xây dựng  155
Nền tảng của sự đồng thuận 157
Sự đồng thuận và sự thật 160
Một nền văn hóa mới 163
Sự gặp gỡ trở thành văn hóa 164
Niềm vui của việc nhìn nhận người khác 166
Phục hồi lòng tốt 168
CHƯƠNG VII: NHỬNG NẺO ĐƯỜNG GẶP GỠ MỚI  
Bắt đầu lại từ sự thật 171
Nghệ thuật và kiến trúc của hòa bình 173
Bắt đầu với những người rốt hết 177
Giá trị và ý nghĩa của tha thứ 179
Xung đột không tránh đuợc 180
Xung đột chính đáng và sự tha thứ 182
Cách tốt nhất để bước tới 184
Ký ức 186
Thứ tha nhưng không quên lãng 189
Chiến tranh và án tử hình 191
Sự bất công của chiến tranh 191
Án tử hình 198
CHƯƠNG VIII: CÁC TÔN GIÁO PHỤC VỤ CHO TÌNH HUYNH ĐỆ TRÊN THỂ GIỚI  
Nền tảng cuối cùng 208
Căn tính Kitô hữu 211
Tôn Giáo và bạo lực 214
Một lời kêu gọi 218
Lời cầu nguyện với Đấng Tạo Thành 218
Lời cầu nguyện hiệp nhất Kitô hữu 221
Các chú thích