Tông thư tiến tới thiên niên kỷ thứ ba - Tertion Millennio Adveniente
Nguyên tác: A L'aube du troisième millénarie
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0004306
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 79
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004410
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 74
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 1
Tông thư 7
I. Đức Giêsu Kitô hôm qua hôm nay vẫn là một 10
II. Năm Thánh 2000 20
III. Công cuộc chuẩn bị cho năm Thánh 2000 30
IV. Công cuộc chuẩn bị trực tiếp 43
A. Giai đoạn thứ nhất 44
B. Giai đoạn thứ hai 55
Năm thứ nhất: Đức Giêsu Kitô 55
Năm thứ hai: Chúa Thánh Thần 58
Năm thứ ba: Thiên Chúa Cha 62
C. Hướng tới cuộc cử hành 67
V. Đức Giêsu Kitô vẫn là một...mãi mãi 69