Huấn thị về Quyền bính và Vâng phục
Phụ đề: Một hành trình tìm kiếm Thiên Chúa
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Nt. Maria Trần Thị Sâm, OP
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003066
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 64
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003742
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 80
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích