Tín điều Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội và Đức Maria Hồn xác lên trời
Tác giả: ĐGH. Piô IX, ĐGH. Piô XII
Ký hiệu tác giả: PIO
Dịch giả: Lm. Vs Liêm Nguyễn Hồng Thanh
DDC: 238 - Tín điều, lời tuyên xưng đức tin, giáo kết.
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007797
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 113
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008241
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 113
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích