Laudato Si' - Thông điệp chăm sóc ngôi nhà chung
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Lm. Agustino Nguyễn Văn Trinh
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0006345
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chúng ta không thể dửng dưng trước điều gì trái đất  6
Hiệp nhất trong cùng một âu lo  9
Thánh Phanxico thánh Assisi   11
Lời kêu gọi của tôi  14
Chương I: Tất cả những gì đang diễn ra trong ngôi nhà của chúng ta    19
I. Sự ô nhiễm và biến đổi khí hậu  20
Sự ô nhiễm, rác rưởi và văn hóa loại trừ  20
Khí hậu và tài sản chung  23
II. Vấn đề “nước”  26
III. Việc mất dần sự đa dạng sinh học  29
IV. Suy giảm phẩm chất cuộc sống và suy thoái của xã hội  36
V. Sự bất bình đẳng toàn cầu về mặt xã hội  38
VI. Sự yếu kém của các phản ứng  44
VII. Những ý kiến khác biệt  48
Chương II: Tin mừng về sự sáng tạo  51
I. Ánh sáng do niềm tin mang đến  51
II. Sự khôn ngoan của các trình thuật trong Thánh kinh  53
III. Mầu nhiệm của vũ trụ  63
IV. Tin mừng của từng thụ tạo trong sự hòa hợp với toàn thể sáng tạo  68
V. Một cộng đồng toàn cầu  72
VI. Việc xác định chung các của cải  75
VII. Cái nhìn của Đức Giêsu  77
Chương III: Nguồn gốc nhân bản của cuộc khủng hoảng sinh thái  81
I. Công nghệ: năng lực sáng tạo và quyền lực  81
II. Toàn cầu hóa sự thực dụng kỹ thuật  84
III. Khủng hoảng và hậu quả của thuyết tân tến tập trung vào con người  92
Thuyết tương đối thực hành  96
Cần thiết phải bảo vệ lao động  98
Canh tân sinh học từ việc tìm hiểu  103
Chương IV: Môi trường học trọn vẹn  109
I. Sinh thái học môi trường, kinh tế và xã hội  109
II. Môi sinh học văn hóa  114
II. Môi sinh học của đời sống hằng ngày  117
IV. Nguyên tắc công ích  123
V. Sự công bằng giữa các thế hệ  124
Chương V: Vài nét cho định hướng và hoạt động  129
I. Cuộc đối thoại về môi trường trong chính trị toàn cầu  129
II. Cuộc đối thoại về quan niệm chính trị mới thuộc quốc gia và địa phương 137  
III. Đối thoại và minh bạch trong các tiến trình quyết định  142
IV. Chính trị và kinh tế trong cuộc đối thoại cho việc phát triển con người toàn vẹn  146
V. Các tôn giáo trong cuộc đối thoại với các khoa học  154
Chương VI: Giáo dục và linh đạo môi sinh  157
I. Hướng đến một lối sống khác  157
II.  Giáo dục cho một sự liên kết giữa nhân loại và môi trường  161
III. Chuyển đổi môi sinh  166
IV. Niềm vui và an bình  
V. Tình yêu trên bình diện xã hội và chính trị  174
VÌ. Những dấu chỉ bí tích và yên lặng để cử hành  177
VII. Thiên Chúa Ba Ngôi và liên hệ giữa các tạo vật  182
VIII. Nữ hoàng của cả sáng tạo  184
IX. Bên kia ánh mặt trời  186
Lời kinh cho trái đất chúng ta  187
Lời kinh của Kitô hữu cùng với sáng tạo  188
Chú thích  191