Thông điệp Populorum progressio - Phát triển các dân tộc
Tác giả: ĐGH. Phaolô VI
Ký hiệu tác giả: PHAO
Dịch giả: Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0001376
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 21
Số trang: 72
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mở đầu: Vấn đề xã hội ngày nay đã trở thành một vấn đề của thế giới 15
Phần I: Để tiến tới một sự phát triển toàn diện của con người 19
Phần II: Để tiến tới sự phát triển liên đới toàn thể nhân loại 42
Lời kêu gọi kết thúc 64