Le mystère et le culte de la sainte eucharistie
Tác giả: Jean Paul II
Ký hiệu tác giả: PA-J
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007177
Nhà xuất bản: Le Centurion
Năm xuất bản: 1980
Khổ sách: 19
Số trang: 62
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích