Tông huấn về việc đào tạo các Linh mục trong hoàn cảnh hiện nay - Pastores Dabo Vobis
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002078
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 238
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0002722
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 222
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích