Huấn thị Erga Migrantes Caritas Christi - Tình yêu Đức Kitô dành cho di dân
Tác giả: Hội Đồng Giáo Hoàng về Mục vụ Di dân
Ký hiệu tác giả: HOI
Dịch giả: Uỷ Ban Mục Vụ Di Dân thuộc HĐGMVN
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0004445
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 127
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích