Tông huấn chính lòng tin cậy
Phụ đề: Về lòng tin cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008837
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 44
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. CHÚA GIÊSU VÌ NGƯỜI KHÁC 10
Một tâm hồn truyền giáo 11
Ân sủng giải thoát chúng ta khỏi thói tự quy chiếu về mình 13
2. CON ĐƯỜNG NHỎ CỦA LÒNG CẬY VÀ TÌNH YÊU 15
Vượt trên mọi công đức 17
Lòng tín thác hàng ngày 20
Một ngọn lửa giữa màn đêm 21
Một niềm hy vọng vững chắc 24
3. CON SẼ LÀ TÌNH YÊU 27
Đức ái như một thái độ cá nhân của tình yêu 27
Tình yêu lớn nhất trong sự đơn giản nhất 30
Trong lòng Giáo hội 33
Mưa hoa hồng 36
4. TRỌNG TÂM CỦA TIN MỪNG 39
Tiến sĩ của sự tổng hoà 39