Sắc lệnh Người tông đồ giáo dân
Tác giả: ĐGH. Phaolô VI
Ký hiệu tác giả: PHAO
Dịch giả: Giáo Hoàng Học Viện Piô X
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0004461
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 22
Số trang: 86
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích