Tông huấn Beloved Amazon - Amazon dấu yêu
Phụ đề: Gửi dân Thiên Chúa và tất cả mọi người thiện chí
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Giuse Phan Văn Phi. O.Cist
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008760
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 195
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ  9
Một vài cảm nhận  11
TÔNG HUẤN QUERIDA AMAZONIA  
Nhập đề: Amazon dấu yêu [ 1 ]  13
Ý nghĩa của Tông huấn này [2-4]  13
Những giấc mơ cho miền Amazon [5-7]  15
CHƯƠNG 1: GIẤC MƠ XÃ HỘI [8]  
Sự bất công và tội ác [9-14]  18
Sự phẫn nộ và cầu xin sự tha thứ [15-19] 23
Ý thức cộng đồng [20-22]  28
Các tổ chức bị thoái hóa [23-25]  31
Đối thoại xã hội [26-27]  33
CHƯƠNG 2: GIẤC MƠ VĂN HÓA [28]  
Chăm sóc khối đa diện Amazon [29-32]  35
Gìn giữ những cội nguồn [33-35]  39
Cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa [36-38]  41
Các nền văn hóa bị đe dọa, các dân tộc đứng trước nguy cơ tuyệt chủng [39-40]  44
CHƯƠNG 3: GIẤC MƠ SINH THÁI [41-42]  
Giấc mơ liên quan tới nguồn nước [43-46]  49
Tiếng kêu của vùng Amazon [47-52]  53
Lời tiên tri chiêm niệm [53-57]  58
Giáo dục thói quen sinh thái [58-60]  61
CHƯƠNG 4: GIẤC MƠ GIÁO HỘI [61]  
Sứ điệp cần được lắng nghe tại miền Amazon [62-65]  65
Hội nhập văn hóa [66-69]  68
Những cách thức hội nhập văn hóa tại Amazon [70-74]  72
Hội nhập văn hóa xã hội và tâm linh [75-76]  77
Điểm xuất phát cho một Amazon thánh thiện [77-80] 79
Sự hội nhập văn hóa trong phụng vụ [81-84]  82
Sự hội nhập văn hóa về sứ vụ [85-90]  85
Những cộng đồng tràn đầy sức sống [91-98]  90
Sức mạnh và món quà của giới phụ nữ [99-103] 94
Mở rộng tầm nhìn vượt lên những xung đột [104-105]  97
Cùng chung sống đại kết và liên tôn [106-110]  99
KẾT LUẬN  
Đức Mẹ Amazon [111]   103