Thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi các gia đình
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0004129
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004301
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004302
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004303
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004427
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích