Tông thư Rosarium Virginis Mariae - Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002064
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 46
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005782
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 63
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005783
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 63
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005784
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 63
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005785
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 63
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích