La Miséticorde Divine
Tác giả: Jean Paul II
Ký hiệu tác giả: PA-J
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007174
Nhà xuất bản: Le Centurion
Năm xuất bản: 1980
Khổ sách: 20
Số trang: 103
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích