Tông thư Desiderio Desideravi. Về đào tạo phụng vụ cho dân Thiên Chúa
Phụ đề: Gửi các Giám mục, Linh mục và Phó tế, những người sống đời thánh hiến và giáo dân
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Uỷ Ban Phụng Tự - Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008572
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 55
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 335MC0008575
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 55
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích