Thông điệp Redemptoris Missio - Sứ vụ Đấng Cứu Thế
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002896
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 127
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0007992
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 21
Số trang: 113
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 3
I. Một thần học được đổi mới về truyền giáo 6
A. Nguy cơ thứ nhất 7
B. Nguy cơ thứ hai 8
C. Đối thoại liên tôn 9
D. Mầu nhiêm nhập thể 10
E. Tập trung vào con người 11
II. Những nét đặc thù của việc rao giảng Tin mừng 12
III. Những môi trường mới của việc truyền giáo 14
IV. Tạm kết 18
Nội dung Tông huấn  
Mớ đầu 20
I. Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất 25
Không ai đến với Cha mà không qua Thầy 26
Tin tưởng vào Chúa Kitô dẫn đến việc con người được tự do 29
Giáo hội là dấu hiệu và là phương tiện cứu độ 32
Ơn cứu dộ nơi Chúa Kitô được hiến ban cho tất cả mọi người 33
Chúng tôi không thể nào không nói 35
II. Vương quốc của Thiên Chúa 36
Chúa Kitô thực hiện vương quốc Thiên Chúa 37
Những đặc tính và đỏi hỏi của vương quốc Thiên Chúa 39
Nơi Chúa Kitô vương quốc Thiên Chúa được hoàn tất và loan báo 41
Vương quốc Thiên Chúa liên hệ với Chúa Kitô và giáo hội 42
Giáo hội phục vụ vương quốc Thiên Chúa 46
III. Thánh Linh là tác nhân chính của việc truyền giáo 48
Được sai đi "đến tận cùng trái đất" 49
Thần Linh hướng dẫn việc truyền giáo của Giáo hội 51
Thánh Linh khiến toàn thể Giáo hội thành truyền giáo 54
Thần Linh hiện diện và sinh động ở mọi nơi và mọi lúc 55
Hoạt động truyền giáo mới chỉ bắt đầu 59
IV. Chân trời bao rộng của việc truyền giáo Ad Gentes 60
Một hình ảnh đạo nghĩa phức tạp và đổi thay hơn bao giờ hết 61
Việc truyền giáo Ad Gentes vẫn giữ nguyên giá trị của mình 63
Truyền giáo cho mọi người, bất chấp khó khăn 65
Những tính chất của việc truyên giáo Ad Gentes 68
Trung thánh với Chúa Kitô và phát huy tự do con người 74
Hướng chú ý tới Miền Nam và Miền Đông 76
V. Những lối truyền giáo 77
Hình thức đầu tiên trong việc truyền giáo là làm chứng 77
Việc loan báo tiên khởi về Chúa Kitô cứu độ 79
Hoán cải và lãnh nhận phép rửa 81
Hình thành giáo hội địa phương 83
"Các giáo hội căn bản " là lực lượng truyền bá phúc âm 86
VI. Các vị lãnh đạo và nhân viên của việc tông đồ truyền giáo 87
Những người có trách nhiệm với hoạt động truyền giáo 89
Các nhà truyền giáo và Dòng tu Ad Gentes 90
Cá linh mục giáo phận với việc truyền giáo hoàn vũ 92
Thành quả truyền giáo của đời sống tận hiến 94
Tất cả mọi giáo dân là thừa sai theo phép rửa 95
Công việc của giáo lý viên và các thừa tác vụ khác nhau 97
Thánh bộ truyền bá phúc âm cho các dân nước và các cơ cấu lo việc hoạt động truyền giáo 99
VII. Việc cộng tác trong hoạt động truyền giáo 101
"Này con đây, lạy Chúa!Con sẵn sàng, xin hãy sai con" 102
Cho đi hơn nhận lãnh 103
Những hình thức mới trong việc cộng tác truyền giáo 104
Cổ động và huấn luyện truyền giáo trong thành phần dân Chúa 105
Trách nhiệm chính của các hội truyền giáo thuộc tòa thánh 106
Chẳng những cho việc truyền giáo mà còn nhận từ việc này việc nữa 107
Thiên Chúa đang sửa soạn một mùa xuân mới cho Phúc âm 109
VIII. Linh đạo truyền giáo 110
Được Thần linh dẫn 110
Sống mầu nhiệm Chúa Kitô, "Đấng được sai đi" 111
Yêu mến Giáo hội và nhân loại như Chúa Kitô 112
Nhà thừa sai đích thực là một vị thánh 113
Kết luận 114