Pour une lecture de veritatis splendor
Tác giả: Servais -Th. Pinckaers
Ký hiệu tác giả: PI-S
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007160
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 75
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích