Tông huấn Marialis Cultus - Về việc tôn sùng Đức Mẹ
Tác giả: ĐGH. Phaolô VI
Ký hiệu tác giả: PHAO
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0001509
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1974
Khổ sách: 19
Số trang: 79
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 3
Dẫn nhập: Cơ hội - mục đích - bố cục của tông huấn 7
PHẦN I: VIỆC TÔN SÙNG ĐỨC TRINH NỮ MARIA TRONG PHỤNG VỤ 11
Đoạn I: Đức Trinh Nữ Maria trong phụng vụ Rô-ma vừa được canh tân (2-15) 12
Đoạn II: Đức Trinh Nữ, khuôn mẫu của Giáo hội trong việc thực hành phượng tự (16-23) 23
PHẦN II: CANH TÂN VIỆC TÔN SÙNG ĐỨC MẸ (24-39) 31
Đoạn I: Việc tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria phải quy hướng về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Chúa Ki-tô và mầu nhiệm Giáo hội (25-28) 32
Đoạn II: Bốn chiều hướng của việc tôn sùng Đức Trinh Nữ: chiều hướng Kinh thánh, chiều hướng phụng vụ, chiều hướng đại kết, chiều hướng nhân học (29-39) 38
PHẦN III: NHỮNG CHỈ DẪN VỀ HAI VIỆC ĐẠO ĐỨC KINH TRUYỀN TIN VÀ CHUỖI MÂN CÔI (40-55) 51
Kinh truyền tin (41)
Chuỗi Mân Côi (42-45) 51
Kết luận : Giá trị thần học và mục vụ của việc tôn sùng Đức Trinh Nữ (56-58) 52
Cước chú 66
72