Thông điệp Spe Salvi - Về hy vọng Kitô giáo
Phụ đề: Gởi các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và tín hữu giáo dân
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Lm. Agustino Nguyễn Văn Trinh
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003515
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 19
Số trang: 83
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003516
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 19
Số trang: 83
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003517
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 19
Số trang: 83
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0007676
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 71
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 5
Tin là hy vọng 5
Quan niệm về hy vọng của niềm tin trong Tân Ước và trong Giáo hội sơ khai 10
Cuộc sống đời đời - Điều gì vậy? 21
Có phải hy vọng Ki-tô giáo chỉ mang tính cá nhân? 26
Sự chuyển đổi của niềm tin hy vọng Ki-tô giáo trong thời đại mới 31
Dung mạo đích thực của hy vọng Ki-tô giáo 41
Môi trường học hỏi và thực tập hy vọng 52
I. Kinh nguyện được xem là trường của hy vọng 52
II. Hoạt động và đau khổ được xem là môi trường học hỏi hy vọng 56
III. Cuộc phán xét được xem như là môi trường học hỏi và thực tập hy vọng 66
Đức Maria, ngôi sao hy vọng 79